Съёмка №13
00:00 / 00:20
Съёмка №08
00:00 / 01:08
 

Стиль VOGUE / Съёмка №17

Стиль VOGUE + DIOR / Съёмка №16

Стиль GQ / Съёмка №15

Стиль CHANEL / Съёмка №14

Стиль VOGUE / Съёмка №13

Стиль VOGUE / Съёмка №12

 
 

Стиль VOGUE + DIOR / Съёмка №11

Стиль GQ / Съёмка №10

Стиль VOGUE + DIOR / Съёмка №09